Versión en castellano
Inicio Avisos Plan Xeral de Ordenación Municipal
Plan Xeral de Ordenación Municipal
Mércores, 01 Xullo 2009 00:00

Ponse en coñecemento de tódolos/as veciños/as desde Concello que realizados tódolos traballos de campo para a redacción do Plan Xeral, ténse a disposición na Casa do Concello a cartografía completa con tódalas edificacións existentes ata o momento.

Expóñense ditos planos durante o prazo dun mes para formulalas alegacións pertinentes.

Frades, 1 de xullo de 2009

Asinado: Jesús Miguel Prado Patiño