Versión en castellano
Inicio Avisos Sesión plenaria extraordinaria 29-3-2017
Sesión plenaria extraordinaria 29-3-2017
Luns, 27 Marzo 2017 17:10

O Concello de Frades celebrará este mércores 29 de marzo, ás 14:00 horas, unha sesión plenaria extraordinaria que se desenvolverá de acordo coa seguinte Orde do Día:

  1. Aprobación da acta da sesión anterior
  2. Ditame aprobación documentación complementaria do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Frades.
  3. Ditame aprobación do Plan Presupuestario a Medio Prazo (Plan 2018-2020).
  4. Solicitude subvención para obradoiro emprego Ordes-Frades II (Orde 8/2/2017) e aprobación da encomenda de xestión.
  5. Aprobación, se procede, do proxecto denominado "Remodelación de beirarrúas na DP3802 Ordes-Ponte Carreira, pk 17+140 ao 17+870 (rúa do Ensino).
  6. Aprobación, se procede, da ordenanza específica reguladora das bases da convocatoria de subvencións dirixido ás familias para ensino no Concello de Frades
  7. Aprobación, se procede, do regulamento de ficheiros de datos de carácter persoal do Concello de Frades.