Versión en castellano
Inicio Avisos Sesión plenaria ordinaria 9-6-2017
Sesión plenaria ordinaria 9-6-2017
Xoves, 08 Xuño 2017 14:17

O Concello de Frades celebrará mañá venres 9 de xuño, ás 14:00 horas, a súa sesión plenaria ordinaria correspondente ao mes de xuño, que se desenvolverá de acordo coa seguinte Orde do Día:


  1. Aprobación da acta da sesión anterior.
  2. Dación de conta dos decretos da Alcaldía.
  3. Proposta da Alcaldía de aprobación do proxecto de obras “Mellora do firme e seguridade viaria en Papucín, Vitre e outros”
  4. Proposta da Alcaldía de aprobación do expediente de contratación da obra “Mellora do firme e seguridade viaria en Papucín, Vitre e outros”
  5. Dación de conta do decreto de aprobación da Liquidación do Exercicio 2016.
  6. Mocións.
  7. Informes da Alcaldía.
  8. Rogos e preguntas.