Versión en castellano
Inicio Perfil do contratante
Perfil do contratante
1 Nº EXP CSUM 1-2016 Adxudicación definitiva contrato subministro de dispositivos para a suxeición de colectores de lixo Mércores, 01 Marzo 2017
2 Nº EXP CS7-2016 ADXUDICACIÓN DEFINITIVA CONTRATO SERVIZO ALLEO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS Luns, 27 Febreiro 2017
3 Convocatoria de praza de peón da construción (Actualización 14-2-2017) Venres, 27 Xaneiro 2017
4 CREACIÓN E COMPOSICIÓN DA MESA DE CONTRATACIÓN Luns, 16 Xaneiro 2017
5 EXPEDIENTE 09-2016: Acondicionamento entorno piscina municipal de Frades. PMA 2016. Mércores, 28 Decembro 2016
6 EXPTE CMO 2.2016 - "Instalación de iluminación pública exterior ILE 2016" Martes, 25 Outubro 2016
7 Nº EXP 03-2016. Plan Marco 2016 - Camiño de Tañoi a Marís Venres, 29 Xullo 2016
8 Nº EXP 08.2016. Melloras na rede de abastecemento de auga de Frades no lugar de Aiazo e outro. PAS 2015 Xoves, 14 Xullo 2016
9 Nº EXP 06.2016: Acondicionamento exterior de locais en Pontecarreira e outros. PAS 2015 Xoves, 14 Xullo 2016
10 Nº EXP 07.2016. Accesos a Tarrío (Papucín) e outro. PAS 2015 Xoves, 14 Xullo 2016
11 Nº EXP 05-2016: Accesos a área recreativa das Virtudes (Vitre) e outros. PAS 2015 Xoves, 14 Xullo 2016
12 Nº Expte: C01-2016: Mellora de Camiños de Ledoira a Pontebrates (Añá) e de Abellá a Caboladrón (Mesos). POS 2016. Luns, 23 Maio 2016
13 Nº Expte: EXP C02-2016: Mellora de Camiños nas parroquias de Gafoi, Ledoira e Añá. POS 2016. Luns, 23 Maio 2016
14 Nº Expte: C01/2014 - Contrato de Subministro de tractor e accesorios Mércores, 25 Xuño 2014
15 Nº Expte: C01/2010 - Abastecemento de auga en Céltigos e Vitre Mércores, 10 Marzo 2010
16 Nº Expte: C02/2009 - Contrato de Subministración de tractor e accesorios. Xoves, 05 Novembro 2009
17 Nº Expte: C01/2009 - Proxecto de abastecemento de auga potable en Abellá. Luns, 02 Novembro 2009
18 DOCUMENTACIÓN: Pliego de condicións administrativas particulares para contrato de subministro. Procedemento negociado Luns, 03 Novembro 2008