Versión en castellano
Inicio Perfil do contratante Contrato de mantemento, posta en funcionamento e subministración mediante renting dun sistema integral de impresión para o Concello de Frades
Contrato de mantemento, posta en funcionamento e subministración mediante renting dun sistema integral de impresión para o Concello de Frades

O Concello de Frades convoca unha licitación pública para adxudicar o contrato de subministración, na modalidade de "renting", do contrato CSUM 2.2017 denominado "Contrato administrativo de mantemento, posta en funcionamento e subministración mediante arrendamento (renting) dun sistema integral de impresión para o Concello de Frades (2 equipos multifunción e 4 impresoras)". Consulta:

- 8-2-2018: Corrección de erros.

- O anuncio de licitación.

- O pliego de cláusulas administrativas.